Thakar vase Bharwado Na Ghatma Lyrics – Geeta Rabari Songs Lyrics

Thakar Vase Bharwado Na Ghatma

Song: Thakar Vase Bharwado na Ghatma
SInger:Geeta Rabari
Music:Mayur nadiya
Lyrics:Manu Rabari, Deepak Purohit

Ha Thakar Vase Bharwado Na Ghatma Re…
Ae Thakar Vase Bharwado Na Ghatma Re…

Pachi kem na fare Bharwad Vat ma re…
A he eee Aakhi samaj Gheli Thaker Sat ma re
Aakhi samaj gheli Aena Sat ma re

Thakar vase Bharwado na Ghatma Re 2
Pachi Kem Na fare Bharwad Vat Ma re…

Ha Aeni Styale Che Nokhi
Aeni vat Che Nokhi
Bol Bole Jokhi Jokhi
Ae Vat kare Chokhi…(2)

Ae he Ae aeeeee
Pacha Pade Na ave jo Hath ma re 2

Thakar Vase Bharwado Na Ghatma Re – (2)
Pachi Kem Na Fare Bharwad Vat Ma Re….

Ha Samaj sanskari Ni Bhagi Jane Aari
Aena Lohima Datari, Maro Mogho Maldhari

Ae Samaj Sanskari ni bhagi jane Aari
Aena Lohima datari maro mogho maldhari

Ae he Aeee Navghad Mutva ke samaj mari sath ma re
Navgadh Mutva ke samaj mari sathma re

Thakar Wase Bharwado Na Ghatma Re – (2)
Pachi kem Na Fare Bharwad Vat Ma Re

Ha Mal Dhore Ne Gayu Dudh Dohve sav Bayu
Sanje Bheda Madi Vadu Kare Badha Bhaiyu

Mal Dhore Ne Gayu Dudh Dohve Sav Bayu
Hanje Bheda Madi Vadu Kare Badha Bhaiyuu..

he aee aee
Manu Kahe Che Aa Samp Mari Nat Ma Re – (2)

Thakar Wase Bharwado Na Ghatma Re  – (2)
Pachi Kem Na Fare Bharwad Vat Ma Re

VIDEO HERE