Tali Pado To Mara Ramni Lyrics – Kinjal Dave Song Lyrics

Song – Tali Pado To Mara Ramni (Shyam Ni)
Singer – Kinjal Dave
Music – Mayur Nadiya
Lyrics – Traditional Bhajan ( Lokgeet )

Tali Pado To Mara Ramni(Shyam Ni) Lyrics

Tali Pado To Mara Shyam Ni
Biji Tali Na Hoy Jo – (2)
Tame Vaato Karo To Mara Shyam Ni
Biji Vaato Na Hoy Jo – (2)

Samran Kari Lo Mara Shyam Nu Re
Biju Shamran Na Hoy Jo – (2)
Tame Tali Pado To Mara shyam Ni
Biji Tali Na Hoy Jo

Bhaibandh Bhaibandh Ma Ghano Fer Chhe Re
Kone Bhai Bandh Kehvay Jo – (2)
Bhaibandhi Ma Sudama Ne Krishna Malya Re
Aene Bhaibandh Kahevay Jo – (2)

Jawani Javani Ma Fer Chhe Re
Jawani Kone Kahevay Jo – (2)
Javani Ma Mirabai Ne Hari Malya Re
Aene Javani Kahevay Jo – (2)

Tali Pado To Mara Shyam Ni
Biji Tali Na Hoy Jo

Dwarikano Nath Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagadi Re – (2)

Mira No Shyam Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagadi Re – (2)
Aene Mane Maya Lagadi Mara Vala – (3)

Radha No Kaan Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagadi Re – (2)
Dwarkano Nath Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagadi Re

Jasoda No Bal Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagadi Re – (2)

Nandji No Lal Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Laggadi Re – (2)
Yene Mane Maya Lagadi Mara Vala – (2)
Aene Manne Maya Lagaddi Re

Gayo No Goval Maro Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Lagaddi Re – (2)
Dakor No Thakar Raja Ranchhod Chhe
Aene Mane Maya Laggadi Re – (2)

Shyame Mane Maya Lagadi Re – (2)

Mohane Maya Lagadi re