Somnath mahadev bholiya – Mahadev Aarti Lyrics- Alpa Patel

Somnath mahadev bholiya lyrics

Song: Somnath mahadev bholiya Mahadev Aarti
Singer: Alpa Patel
Lyrics: Daan Algari

More Gujarati songs lyrics

Somnath mahadev bholiya, karu tamari sev
Jataama vase maat gangev, pateet ne pavan karati

Somnath mahadev bhodiya, karu tamari sev
Jataama vase maat gangev, pateet ne pavan karati

Paravati na pati, todale rame gun no pati
Jaap nit jape jati ne sati

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

Kal tana cho kal

Kal tana cho kal, kanth ma zuli rahya kankal
Ang par rame vikhandhar vyad, manidhar maniyal kada (2)
Garal dharal nilakanth dhatura, Bhang tript aa kanth
Nishachar bhoot pret na chant, Bhayankar bhuril kada

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

Nirmal jal ni dhar

Nirmal jal ni dhar, dhare koi bilipatra upahaar
Shivay om Namahh kare ucchar, dhayn shankar no dhare (2)
Dharm arth ne kaam moksh, shah charu fal ne shaam
Shada shiv haam daam ne thaam, samarpe sevak dware

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

Sthan bhumi shmashan

Sthan bhumi shmashan, durjati dhare alkharo dhyan
Digambar mahadev bhagwan, ajan ma akad anupam (2)
Dev daitya ne naag manvi, koina pame taad
Ajarvar tara gunalay thay, samarpe shambhu dam dam

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

Jata jut me chandra

Jata jut me chandra, trilochan agan jaad par chant
Trishul par damaru daak bajant, vaas kailash nivasi (2)
Bhav har bhavra nath sadhara, sath vada samrat
Adhau har anaath handa nath, taad tal bhavri faasi

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

Chale chaud hi lok

Chale chaud hi lok, pukarat nam mite sab shok
Charit banchay jagat re chok, ke jai ho pinak pani (2)
Algari ucharang dhari gun gaay kari man chant
Rakhie nath triloki rang, vadat neet vimal vaani

Har Har Har Mahadev Bholiya – (3)

VIDEO Link Here

Somnath Mahadev Bholiya Songs Mp3 Clickhere