Hasvani Vato Na Karsho Lyrics – Rakesh Barot Songs

Hasvani Vato Na Karsho

Hasvani Vato Na Karsho Song Lyrics

Singer: Rakesh Barot
Music: Mayur Nadiya
Lyrics: Hitesh Sobhasan

Mara Nasib Ma Khusi To Lakhayi Nathi
Mara Nasib Ma Hasi To Lakhayi Nathi -(2)
Tame Hasvani Vato Na Karsho

Mara Nasib Ma Hasi To Lakhayi Nathi
Mara Nasib Ma Khusi To Lakhayi Nathi
Tame Hasvani Vato Na Karso

Haiya Ma Salage Chhe Prem Ni Aa Holi
Dil Par Jakhmo Ni Gheri Vali Tori
Jakhmo Ne Taja Na Karsho

Tame Hasvani Vato Na Re Karso-(2)

Malya Mane Rato Na Jovo Ujagra
Karya Mari Aabru Na Ane Dhajagra -(2)

Manto Hato A Dagali Ne Bholi
Ramti Hati Ae Roj Man Ma A Chori
A Divso Ne Yadd Na Apavso

Tame Hasvani Vato Na Karsho-(2)

Janto Nato Mara Thai Ne Mane Marse
Prem Same Prem Nai Jiv Maro Magse

Home Jai Ne Dukh Ne Lidhu Ame Hori
Vat Aa Puri Karo Kau Chu Tamne Sorry
Mari Najaro Ni Same Na Lavso

Tame Hasvani Vato Na Karso-(4)

(end)